Старт на проект "Първи стъпки за професионално развитие"

Младежите от Централна и Източна Европа срещат сериозни трудности в намирането на работа след завършване на професионалното си образование. Ситуацията може да се подобри със съвместните усилия на неправителствения сектор, работодателите и професионалните гимназии.

Това беше и поводът, по който фондация „Аутономия“ организира кръгла маса на 20 септември 2019 г. в Будапеща. Акцентът беше поставен върху трудовата заетост на младежи в неравностойно положение, представяйки проект „Първи стъпки за професионално развитие“.

Става въпрос за международен проект, който се финансира от Европейското икономическо пространство в рамките на програма за Младежка заетост, реализирана от 5 неправителствени организации в четири европейски държави- Испания, Унгария, Румъния и България.

Събитието беше открито от Н. ПР. Посланик на Норвегия в Унгария-Олав Берстад и Доминик Бе, зам.-ръководител на отдела за социален диалог и адаптация към Генерална дирекция " Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване" към Европейската комисия.

По време на събитието, партньорите от Фундацион де Хитано, Младежка фондация „Арете“ и фондация „Тръст за социална алтернатива“ представиха своя опит и практики, свързани с включването на младежи от неравностойно положение на пазара на труда.