Да бъдеш ролеви модел за най-малките

Това лято стипендиантката Пламена Василева (специалност „Медицински лаборант“ в Медицински колеж към Тракийски университет) планира и стартира серия от летни занимания с деца в ранна училищна възраст в родното си село Скобелево, област Хасково.

Пламена беше провокирана от наблюденията за огромните пропуски на най-малките ученици в селото си през изминалата учебна година, преминала под знака на онлайн обучение поради коронавирусната епидемия. Тя разработи график от занятия и координира провеждането им през лятната ваканция с местното читалище „Искрица“. Замисълът на Пламена е да допринесе за запълване на празнотите в социалните контакти и усвояването на основните умения по четене и писане чрез разкази за собствения си път до университета, забавни занимания за повишаване на здравната грамотност на децата на теми като „чисти ръчички“ и „чисти зъбки“.

Пламена разказва, че в четене на книжки, рисуване на рисунки и миене на ръчички, разглеждане на новите четки и пасти за зъби, първото й занимание с децата е продължило 3 часа, доста по-дълго от първоначалния план. „Децата питаха кога ще работим заедно пак и поискаха тогава да учим англиийски думички заедно“, допълва Пламена. Родителите на много от децата работят в чужбина, а хлапетата прекарват времето си тук под грижите на своите баби и дядовци. Това е една от причините за изключителния интерес и ентусиазъм на децата за работа с младежи, които ги окуражават да разказват и развиват своите истории и мечти.

В рамките на инициативата на Пламена децата получиха материали за писане и рисуване, както и селекция от книжки, които да използват по време на заниманията си. Книжките, закупени за целите на инициативата, ще останат на разположение на децата в селото чрез библиотеката към народно читалище „Искрица“. Най-ценото, обаче, ще останат времето и спомените от забавното лято, прекарано заедно, които да мотивират децата да мечтаят и да се трудят, за да станат като Пламена.

Инициативата на Пламена, участничка в Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, е подкрепена от ТСА в рамките проект Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, изпълняван с подкрепата на Фонд Активни граждани България.

Фонд Активни граждани България се реализира с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021.