ТСА получи лиценз от Международната асоциация „Стъпка по стъпка“

Обучителите от проект „Заедно в пъстър свят“, разпространявана в България от фондация „Тръст за социална алтернатива“, преминаха заключителната част от обучението „Ресурси за качествено образование на Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ на 9 февруари 2022 г.

Обучението предостави възможност за задълбочено навлизане в богатия опит и ресурси на Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ по темата за качеството на ранното образование и грижа, с фокус дете-центрираните подходи в демократичната класна стая. Завършвайки този обучителен процес, фондация „Тръст за социална алтернатива“ получава лиценз от Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ да разпространява в България материалите от Пакета за качествено образование, който се основава на експертните познания, разработени в рамките на мрежата на асоциацията в продължение на повече от 25 години.

Педагозите и специалистите, работещи с деца в ранна детска възраст, допринасят за изграждането на основите на житейския успех на децата. Водена от разбирането, че високото качество на ранното образование е ключов фактор за преодоляване на образователните неравенства, фондация „Тръст за социална алтернатива" ще продължи своите усилия за целенасочено разпространение на концепцията на „Стъпка по стъпка“ за качествен педагогически процес. Подкрепяме учители и специалисти от детски градини и училища в страната да развият своите познания и умения да прилагат принципите на качество чрез обучения и продължаваща екипна и индивидуална подкрепа. От своя страна създаването на висококачествена и приобщаваща среда в класната стая ще се отрази положително на развитието и успехите на децата от непривилегировани общности да подобрят ранните си умения по български език и да развият ценни социално-емоционални умения като емоционална регулация, устойчивост на стрес, оптимизъм, толерантност и любопитство.