Акушерки от цялата страна подкрепиха визията ни за национална патронажна услуга

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ представи патронажната си услуга „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ пред акушерки от цялата страна и специалисти, посветили се на грижата за женското и детското здраве. Това стана на провелата се в Пловдив десета юбилейна академия за акушерки, организирана от Алианс на българските акушерки, която имаше за цел обмяна на опит и добри практики.

Услугата за уязвими млади майки и техните деца получи заслужено внимание, особено в частта за използването на международно признати и валидизирани клинични оценки за здравето на майките и децата. Засегнати бяха и начините, чрез които държим високо качество на патронажната грижа заради стриктните стандарти и подробните насоки, залегнали в модела на програмата.

Всички присъстващи здравни специалисти се съгласиха, че има нужда от въвеждането на подобна патронажна услуга на национално ниво, особено за високо рискови майки. Според участници в събитието, има крещяща нужда от развитие на родителски умения, повишаване на здравна култура и подобряване на детското развитие на национално ниво като акушерките виждат и своето място в изпълнението на една такава програма.

По време на академията фондация „Тръст за социална алтернатива“ беше отличена със сертификат за активно участие в дейността Алианса на българските акушерки.