10 младежи от социално непривилигировани общности започват работа в 7 компании

11.09.2015, София,  Американска търговска камара:

10 младежи от социално непривилигировани общности започват работа или стаж в 7 компании в резултат от техните срещи през пролетта с Philip Morris International, Hewlett-Packard, Mobiltel, Regus, Experian, DHL, VIVACOM, които бяха организирани от Фондация "Помощ за благотворителността и Американската търговска камара. Също, 10 други социално непривилигировани жени и мъже тръгнаха по своите професионални пътища като всички те посочват колко полезни са били обученията, съветите и възможността да се срещнат с потенциални работодатели, което им е помогнало да изградят умения за успешно преминаване на интервю за работа, така че да получат желаната позиция.

Научи повече