Наши публикации

"Да преподаваме с мисъл за бедността"

Книгата е преведена и публикувана ТСА с надеждата, че ще даде на учителите и други заинтересовани страни познанията и уменията, за да преподават с мисъл за бедността.

В книгата „Да преподаваме с мисъл за бедността: Влиянието на бед­ността върху детския мозък и как може училището да помогне“ пе­дагогът с дългогодишен опит Ерик Дженсън отправя непоколебим поглед върху бедността и как тя вреди на децата, семействата и общностите в Съединените щати.

Разберете как да получите книгата тук.