"Да преподаваме с мисъл за бедността"

Книгата е преведена и публикувана ТСА с надеждата, че ще даде на учителите и други заинтересовани страни познанията и уменията, за да преподават с мисъл за бедността.

В книгата „Да преподаваме с мисъл за бедността: Влиянието на бед­ността върху детския мозък и как може училището да помогне“ пе­дагогът с дългогодишен опит Ерик Дженсън отправя непоколебим поглед върху бедността и как тя вреди на децата, семействата и общностите в Съединените щати.

Разберете как да получите книгата тук.

Градоустройство - печелим всички: Устройствено планиране в ромски квартали

Ръководство за общини, НПО и общности в България

Незаконните и неформалните жилища са проблем в България. Разрушаването на ромски квартали не е решение. Това ръководство представя модел, който представлява реална алтернатива на принудителното освобождаване и премахването. Общините могат да потвърждават или да изменят устройствените планове чрез градоустройствени мерки, позволявайки на семействата да узаконят построените къщи и да закупят поземлените имоти, на които живеят. Резултатът за общините е по-голяма стабилност, сигурност и икономически възможности за всички.

Ръководството може да разгледате, като кликнете на снимката.

                  

Образование и реализация на ромската общност

Изследването е проведено в 140 населени места. „Тръст за социална алтернатива“ работи през годините с 80 партньорски организации в страната и сме подпомогнали над 100 хиляди души.

Основните изводи и данни от проучването може да намерите в доклада.

Докладът може да разгледате, като кликнете на снимката.