Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност се координира в България от Фондация „Тръст за социална алтернатива“. Мрежата обслужва специалистите в областта на ранното детско развитие, работещи с ромски деца, и подпомага повишаването на качеството на услугите за децата в ранна възраст от ромската общност в България.

Мрежата за ранно детско развитие в България работи в посока за повишаването на мотивацията и знанията на специалистите, които предоставят услуги в областта на ранното детско развитие. Един от основните приоритети на работа е да постави акцент върху връзката между качеството на ученето и храненето на децата от ромската общност.

Основни цели на Мрежата за ранно детско развитие в България са:

  • Да развие експертния капацитет сред ромските и неромските специалисти, които работят в областта на ранното детско развитие с ромски общности, както и да предостави възможности за професионално развитие, обмен на специалисти и помощен персонал, активно участващи в предоставянето на услуги за деца в ранна възраст;
  • Да се увеличи броят на специалистите и помощния персонал от ромската общност, работещи за предоставяне на услуги в ранна детска възраст, посредством подпомагане на тяхното учене и обучение;
  • Да се повиши осведомеността за състоянието на предлаганите услуги в ранна възраст за деца от ромската общност, с цел осигуряване на по-справедливи и качествени услуги, които да подпомогнат създаването на по-приобщаващи системи;
  • Да се предоставят допълнителни възможности за стаж на студенти от ромски произход, които ще доведат до повишаване на подкрепата за подхода „Ролеви модели в ранна възраст“;

Чрез постигането на изброените цели, Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност в България ще изгради авторитет в различни сектори. Това ще подпомогне процеса на обединение на експертите, които работят по въпросите свързани с ранното развитие на децата от ромската общност;

Мрежа за ранно детско развитие внася в България международни практики и знание, чрез превод и адаптация на материали в сферата на ранното детско развитие.
Това са някои от материалите, които Мрежата разпространява:

„Как се отразява бедността на децата?“

Брошурата „Как се отразява бедността на децата?“, с автор REYN Хърватска, показва как бедността поражда порочен кръг, който трудно може да бъде прекъснат: лошите условия на живот, в които живеят децата; невъзможността да посещават високочаствени училища, което от своя страна влошава образователните им постижения; високия риск от отпадане от училище; навлизане в зряла възраст с ниски нива на образование и без нужните умения.

"Учителката"

Видеото историята на Весна, хърватски учител в предучилищна група. Основната цел на Весна е да научи учениците си как да създадат общност в класната стая.