Формиране на езикови и социално-емоционални умения чрез приказки

Този проект ще позволи на СНЦ „Етнотолеранс“ да осъществи пилотно прилагане на методика за обучение по български език в условията на билингвизъм с цел стимулиране на развитието на знания по български език и на социално-емоционални умения чрез използване на ромски приказки като съдържателна основа, сред 100 деца от две училища от град Сливен – СУ „Хаджи Мина Пашов” и VI ОУ „Братя Миладинови“ и от три училища в област Пловдив – ОУ „Васил Левски“ в село Караджово, община Садово, в което се обучават и ученици от съседните села – Кочево и Моминско; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Чешнегирово, община Садово и ОУ „Граф Н. Игнатиев” – средищно училище, в което се обучават ученици от селата Граф Игнатиево, общ. Марица и Царимир, Неделево, Церетелево и Любен от община Съединение. Проектът ще се осъществи в рамките на учебната 2019/2020 година.