Телездраве за семействата от патронажната услуга „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ в Пловдив

От 2015 г. ТСА прилага в София услуга за патронажна грижа – „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“, насочена към уязвими майки (бременни и с деца до 2 г.). Медицински сестри и акушерки правят регулярни домашни посещения на майките в София и Пловдив, предоставяйки здравни насоки и подкрепа за родителски умения. В продължаващата сложна ситуация на COVID-19 обаче, екипите са принудени да се адаптират към дистанционна работа чрез метода Телездраве, което се оказва проблем за най-бедните семейства в услугата. Те не разполагат с мобилно устройство за връзка или средства за сметките за телефон/интернет.

След успешен проект за телездраве в подкрепа на семействата в София, с осигурено финансиране от Столична община, ТСА кандидатства с идентичен проект и в подкрепа на семействата в Пловдив. Инициативата беше одобрена от донора – Give Eur-Hope. Чрез проекта ще закупим до 60 таблета с мобилен интернет за 12 месеца – за тези „недостижими“ в кризата семейства, които обаче имат най-голяма нужда от подкрепа. Така не само ще гарантираме достъпа на майки и деца в риск до здравна грижа, но и ще въведем иновативния метод телездраве в работата ни на още една локация.