КОВИД-19 и другият фронт

“Пандемията от COVID-19 задълбочава вече съществуващите неравенства в обществата, като разкрива уязвимите страни на социалните, политически и икономически системи. Тези неравенства, от своя страна, засилват въздействието на пандемията.“ 

Брифинг на ООН. Въздействието на COVID 19 върху жените, 9 април 2020г., стр. 2, ООН 

ТСА се присъедини към инициативата “КОВИД-19 и другият фронт”, за да разкаже истории за несправедливост и неравенства сред уязвимите общности в България. Мрежата от организации се разпространява на 4 континента и включва уязвими общности от цял свят. Инициативата се координира от екип активисти от академичната общност на университета Ланкастър в северозападна Англия. Ролята на ТСА ще е да подкрепя екип от блогъри от София и Пловдив, които ще разказват за здравните и социални неравенства за ромското население в двата големи града на страната. 

„КОВИД-19 и другият фронт“ се фокусира върху многото хора по цял свят, които далеч преди кризата с COVID-19, вече са живеели в бедност и са се сблъсквали с тежки неравенства.  С началото на пандемията, тежките здравни, социални и икономически последици се стовариха най-осезаемо върху всички тези хора по света, живеещи под прага на бедността. Всички мерки, политики и други действия, които са насочени към преодоляване на кризата с COVID-19, вероятно ще останат неприложими и ще подминат именно тези, живеещи в най-тежки трудности и неравенства. Проблемите на тези хора растат, а гласовете им остават нечути. Инициативата „Ковид-19 и другият фронт“ започна през септември 2020г.  с идеята да събере неразказаните истории и да документира как COVID-19 се отразява на живота на всички тези хора и общности, които водят своите ежедневни битки за оцеляване на „другия фронт“. Целта ни е да съберем и използваме това знание, за да подготвим конкретни препоръки и стъпки за справяне със съществуващите социални несправедливости по цял свят.

Историите.

Блогърите/авторите ще разказват как кризата с COVID-19 е повлияла върху живота на хората от общността около тях и ще дават гласност на наболелите и нови проблеми. Историите им за риск, устойчивост, сила, солидарност и съпротива, които искат да разкажат  във формата на писма, блогове; фото-истории и фото-есета; видео репортажи; видео-записи; илюстрации и коментари, ще бъдат споделени в мрежата и на интернет страницата на инициативата. Всичко, което хората от общностите споделят за трудностите си, ще послужи като безценно знание, което да помогне за подобряването на ситуацията им и за постигане на по-голяма социална справедливост.

Разказвачите на истории.

Блогърите/журналистите от “Ковид и другия фронт” ще имат ключовата роля да разказват за въздействието на пандемията върху хората и общностите, които отдавна оцеляват в среда на  системни неравенства. Блогърите ще работят заедно с колега-журналист от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, който ще ги подкрепя в създаването на историите и публикуването им. Блогърите няма да публикуват статиите със собствените си имена, за да се гарантира тяхната поверителност.

Интернет страницата на „Ковид и другия фронт“ – платформа за истории от цял свят.

Историите ще бъдат прегледани от Международна редакционна група с представители от всички участващи организации, за да се гарантира, че са разбираеми и информативни. Ще бъдат публикувани в оригинален вариант на интернет страницата на инициативата „Ковид и другия фронт“, където ще бъдат достъпни за широката публика. Историите ще бъдат споделени и ще достигнат до политици, медии и други заинтересовани страни, които могат да повлияят за приемането на конкретни политики и препоръки за нови политики. В контекста на продължаващите неравенства, широкото разпространение на тези истории ще породи емпатия и съпричастност, ще създаде споделени интереси и ще допринесе за справедливи социални промени в местен, национален и глобален план.

Инициативата се координира от Университета в Ланкастър, а ТСА, в ролята си на участваща организация, получава финансова подкрепа от 3500 евро от Световната здравна организация за първите пилотни 6 месеца.

Истории

ЗА КОНТАКТ в БЪЛГАРИЯ:  

  • Дена Попова - Специалист „Проучвания“ 
  • Тръст за социална алтернатива 
  • Тел. 0884 981 124 
  • e-mail: dpopova@tsa-bulgaria.org