Достъп до ранно образование

Научните изследвания в областта на ранното детство категорично доказват, че редовното посещаване на детска градина има положително въздействие върху детското развитие. На възраст между 3 и 6 години децата се намират в ключов период от своето израстване, в който могат да учат и да практикуват гъвкавост, самоконтрол, управление на емоциите, взаимодействие с другите – това е „критичен прозорец“, който предоставя възможност за психологическо и социално развитие.

През последните години фокусът на инициативите на ТСА за достъп до ранно образование е продължаване на усилията по събиране на научни доказателства и по застъпничество за безплатен достъп до качествено ранно образование за деца от непривилигировани общности в България.

През 2021 г.,  ТСА предприе инициатива за събиране на количествени и качествени данни от 10 избрани общини в страната, в които е реализирано дълбочинно теренно изследване чрез документален анализ, експертни интервюта и фокус групи – Велико Търново, Казанлък, Ловеч, Мъглиж, Троян, Оряхово, Павликени, Симеоновград, Съединение и Шумен. С подкрепата на местни партньорски организации - Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, Сдружение „Нов път – Хайредин“, Сдружение „Свят без граници“, Сдружение „Знание“ и Фонд ИГА, които осъществиха теренно проучване и реализираха близо 100 експертни интервюта и 20 фокус групи, ТСА отправи препоръки за ефективно използване на предвиденото публично финансиране на общинско ниво в цяла България, така че да бъдат подпомогнати най-нуждаещите се деца, като се увеличи максимално въздействието на новите мерки за подпомагане.

Активната изследователска и застъпническа работа на Тръст за социална алтернатива и мрежата от партньорски организации в цялата страна в сферата на достъпа до ранно образование през последните десет години има своя принос към новата законодателната мярка за подпомагане на таксите за детските градини, приета с измененията в Закона за предучилищното и училищното образование (септември 2020 г.),за безплатна детска градина за всяко дете в България, въведена през м. април 2022 г.

Резултатите от проведения мониторинг може да намерите тук.

В престижното международно издание Frontiers in Public Health публикуваха статия "Building Evidence for Pre-school Policy Change in Bulgaria" от 2021 г. на Евгения Волен, програмен директор „Учене и грижа в ранна възраст“ в ТСА, в съавторство с проф. Йост де Лаат, Утрехтски университет, представяща пътя към промяната в политиките за достъп до ранно образование: https://www.frontiersin.org