Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще - Пловдив

Проектът осигурява обучения, консултации и супервизия на екипа от семейни сестри и здравни медиатори, работещи в Пловдив по програма „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“. Целта е гарантиране и подобряване на качеството на изпълнението на програмата. Екипът на проекта (гранта) се състои от 1 местен координатор, 1 психолог, 1 социален работник и 1 здравен медиатор. Дейностите включват провеждане на 5 обучения, свързани с уменията и знанията, необходими на патронажните сестри, за да прилагат модела на програмата – на теми като ранно детско развитие, управление на случаи, закрила на детето и др. Екипът в Пловдив получава ежемесечни групови консултации от психолог и социален работник. Местният координатор отговаря за комуникацията и събитията със заинтересовани страни като срещи с доктори и заседания на Местния консултативен съвет по програмата.