Уверени родители за успешни деца

Целта на проекта е да се подобрят резултатите от развитието на ранна детска възраст за деца 0-3 в два квартала в Русе - "Селеметия" и "Двата гълъба". Проектът включва развиване на знания и умения в родители за здравето на майката и бебетата и достъпа до здравни услуги.