С грижа към храната и храненето

Компонент 2: „Пълноценно хранене“,
Направление 1: „Повишаване на обхвата на съществуващи програми, политики и практики, насочени към храненето на жената по време на бременост, пълноценното хранене на майката, изключителното кърмене и правилно захранване на новороденото и детето до навършване на 3 г. възраст“

Застъпнически цели

  • По-добър достъп до пълноценно хранене на деца 0-3 години, живеещи в два от най-големите ромски квартали в София чрез увеличено използване на услугите на детската кухня

Дейности

  • Дизайн и печат на брошура за кърмене и хранене на бебета на възраст 0-3 години. Брошура с две версии за хора от общностите и здравни специалисти
  • Информационна кампания за повишаване осведомеността и мотивацията за промяна на моделите за хранене на бебета и деца на възраст 0-3 години
  • Изграждане на партньорства с личните лекари
  • Популяризиране на детската кухня в двете квартала, заедно със здравните медиатори в София - организиране на готварски дейности с ромски майки
  • Заключителна среща с представители на общността; здравни специалисти и местни власти, където да се обсъди инфо-кампанията

Проекът се изпълнява на територията на гр. София в кв. „Факултета“ и кв. „Филиповци“