RoMoMatter (Empowering at-Risk Roma Girls’ Mattering through Reproductive Justice)

Ранните бременности и раждания поставят всяко момиче в уязвимо положение, а сред ромските момичета още повече затвърждават дискриминационните нагласи на обществото.

В Европа 90% от момичетата, които са станали майки преди 18-годишна възраст, не завършват основно образование и се посвещават на семейството.

Това повлиява неблагоприятно както на шансовете за трудова реализация, така и на перспективите за бъдещето на техните деца.

Затова ТСА е част от организациите, които работят по международния проект RoMoMatter, който има следните цели: 

- Изследване на възможни подходи за подкрепа на ромски момичета с цел по-добре да осъзнаят собствените си способности и разбирания за това кога искат да станат майки;

- Мотивиране на момичетата да изградят собствена визия за бъдещето си;

- Разширяване на познанията и социалните умения на младите ромски момичета, техните родители и близки, като ще участват в разнообразни дейности, базирани в самата общност;

ДЕЙНОСТИ:

  • Избор на фасилитатори - авторитетни фигури в общността, с опит и желание да допринесат за общностното развитие и да подпомогнат момичета от местната общност да развият своя потенциал, като координират групите от момичета на терен
  • Създаване на група от момичета (12-14 г.), които ще се занимават с различни занимания и каузи, които целят да развият уменията на момичетата за себеизразяване. Момичетата ще бъде подпомагани от фасилитаторите. Дейностите ще бъдат пряко свързани с интересите на участниците в групата;

Създаване на група на значимите възрастни в общността – подкрепяща група от родители и роднини, които в рамките на ежемесечни срещи, ще се събират, за да обсъждат теми, важни за момичетата, семействата и общността.

В следствие на проекта се очаква да стане ясно какви са причините, които карат младите момичета от ромски произход да предпочетат майчинството в по-ранна възраст, сравнявайки начина им на живот в различните държави и взимайки предвид вътрешни и външни фактори, които влияят на това решение. Ще бъде направен и анализ как дискриминационните механизми оказват натиск върху момичетата и дали биха могли да бъдат избегнати. Не на последно място и на база дейностите по проекта ще се подсили чувството на общностно развитие и подкрепа за момичетата. Те ще получат възможност да придобият увереност и да надградят уменията и капацитета си.

RoMoMatter се разработва в сътрудничество с представители на научните среди, гражданския сектор, местни институции и ромски общности. Партньори по проекта са университети и неправителствени организации, които работят сред ромски общности в Испания, Унгария, Ирландия, Румъния и България.

Проектът е финансиран по програма “Права, равенство и гражданство на Европейския съюз“ (2014-2020) и ще продължи до края на 2020 г.