Жажда за живот

Проектът ще има за цел да намали риска от здравословни усложнения за майките и новородените, чрез увеличаване на дела на наблюдаваната и поддържана бременност в ромския квартал Изток. Проектът ще има за цел, също така да увеличи броя на ромските майки, получили подкрепа за кърмене, захранване и хигиена чрез консултации по време на домашни посещения.