Игра и развитие

Компонент 3: „Възможности за ранно учене“,
Направление 1: „Повишаване на приложимостта на съществуващи услуги в подкрепа на ранното учене на детето до 3г. възраст за развиване на неговите езикови, когнитивни, социални и емоционални умения“

Застъпнически цели

  • Достъп до услуги в подкрепа на ранното учене и развитие на децата. Надграждане капацитета на персонала на Центъра за изпълнение на услугата (ежеседмични програми и сесии).

Дейности

  • Седмични сесии с 25 деца на възраст 0-3 години и техните родители в Центъра за временно настаняване (сесиите могат да се доставят и в Център за обществена подкрепа), следвайки методологии Музика в действие и Арт ателие
  • Надграждане уменията и знанията на екипа посредством обучения за изпълнение на програмите, включващи наблюдение на демонстрацията на програмата, индивидуални и групови консултации, предоставяне на материали и писмени указания
  • Месечни срещи с ръководителя на Временния център, както и 3 срещи с общински представители, които отговарят за услугите в общността

Проектът се изпълнява на тероторията на гр. София, кв. Люлин в Център за временно настаняване „Св. Димитър“, гр. София.