Програма „Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ се управлява от Тръст за социална алтернатива, в качеството на партньор на Оператора на Фонд Активни граждани България. Фонд Активни граждани България се изпълнява в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в 15 страни членки на Европейския съюз в Централна и Източна Европа и балтийските държави по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

Програма „Фонд Активни граждани“ (Active Citizens Fund)

Повече информация за програмата, насоки за кандидатстване и въпроси и отговори, може да намерите тук: