Градоустройство - печелим всички

„Градоустройство – печелим всички“ е проект с иновативен подход за регулация и законно застрояване в квартали с преобладаващо ромско население в България. В тях преобладават масивни жилищни постройки, които са домове на ромски семейства от десетилетия, но нямат законен статут на жилища. Проектът предоставя реални решения, за да се подобрят жилищните условия в районите с концентрирана ромска общност, чрез повишаване на икономическата им независимост.

През 2017 г. проектът беше отличен с наградата "Устойчиви градове и населени места", която се присъжда от Глобалния форум за населените места и се подкрепя от Програмата на ООН за околната среда.

Цели:

От 2014г. програмата работи в 4 квартала и територии с преобладаващо ромско население в градовете Кюстендил, Дупница и Пещера:

 • 1799 семейства вече са подпомогнати;
 • Програмата изработва и предоставя безвъзмездно на съответните общини подробни устройствени планове /ПУП/;
 • Програмата цели да осигури траен статут за над 1700 домове в ромските квартали;
 • 81 нуждаещи се семейства получават възможност да закупят урегулирани имоти за жилищно строителство;

Предимства на програмата:

 • Създаването на подробни устройствени планове дава възможност за по-нататъшни инвестиции в инфраструктурата, както и за подобряване на цялостната жизнена среда в съответното населено място;
 • Гарантираната от закона сигурност на дома дава солидна основа на семействата да образоват децата си, да участват на трудовия пазар, както и да поддържат здравословна жизнена среда;
 • Регулацията за ромските квартали ще повиши постъпленията от данъци и такси в общините;

Как работи програмата:

 • Партньорство с общините

Едно от главните постижения на програма е постигнатото съгласие с общинските власти построените вече домове на ромските семейства да се запазят като се спазват законови разпоредби. Премахването на постройки е крайна мярка, която се предприема, само ако застрашават живота и здравето на обитателите. Програмата се ангажира и търси сътрудничество с партньори, когато трябва да се осигури алтернативно жилище на семействата с премахнати единствени домове.

 • Участие на общността
 • Изработване на подробен устройствен план /ПУП/
 • Промяна предназначението на земята
 • Възможност за придобиване на имоти в регулация /УПИ/ от отделни семейства

Градоустройство - печелим всички: Устройствено планиране в ромски квартали

Ръководство за общини, НПО и общности в България

Ръководстовото може да разгледате и свалите, като кликнете върху снимката.