"Хлебната къща"

Модел за развитие и изграждане на капацитет на социално предприятие. Проектът стимулира социалната интеграция, като създава уникално обществено пространство, тъй като представлява смесица от хлебни къщи, където всеки може да донесе своите домашни хлябове за печене (вдъхновени от традиционните български общински фурни), и работи като органична пекарна и културен център. Къщата за хляб обслужва хора от целевите групи в неравностойно положение, като не само ги наема, но и ги ангажира в образователни дейности.