Да готвим заедно

Проектът има за цел да предложи кариерно образование, за да помогне на младежите в неравностойно положение да постигнат своите лични и професионални цели. Програмата е в съответствие с кулинарните технологии, помагайки да се развият уменията и квалификациите, необходими за успех на пазара на труда.