Шампиони 2020

С този проект СНЦ „Нов път“ – Хайредин ще подпомогне провеждането на допълнителни занимания, базирани на проектното учене, в две детски градини в община Козлодуй – в селата Бутан и Гложене. Дейностите ще обхванат 110 деца на възраст 5- години, разделени на две групи във всяка от градините (общо 4 групи). Дейностите се основават на образователната методика „Дизайн шампиони“, вдъхновена от метода на дизайн мислене, разработен в Станфордския университет и разработен в образователната сфера от екипа на образователния старт-ъп Red Paper Plane, базиран в София.

Проектът ще даде възможност за пилотиране за първи път на методиката при работа с деца от ромски произход и се очаква да допринесе за развитието на важни умения у децата като креативност, иновативност, творческо мислене и работа в екип. Дейностите ще се реализират по време на учебната година 2019/2020.