Разпространение на „Заедно в пъстър свят“ в детски градини 2021-22

С този проект Център за междуетнически диалог и толерантност АМАЛИПЕ ще продължи разпространението на Програма „Заедно в пъстър свят“ (Embracing Diversity) сред педагогически и непедагогически специалисти в детски градини, чрез провеждане на две шест-дневни обучения за членове на екипите на детски градини в община Горна Оряховица и община Шумен и предоставяне на допълнителна подкрепа чрез фасилитирани Професионални учещи общности и индивидуална подкрепа на учителски двойки в една детска градина в с. Ивански.