Разпространение на „Заедно в пъстър свят“ в детски градини 2021-22

С този проект Фондация „Мийтинг пойнтс“ ще продължи разпространението на Програма „Заедно в пъстър свят“ (Embracing Diversity) сред педагогически и непедагогически специалисти  детски градини, чрез провеждане на две шест-дневни обучения за членове на екипите на детски градини в община Асеновград и предоставяне на допълнителна подкрепа чрез фасилитирани Професионални учещи общности и индивидуална подкрепа на учителски двойки в две детски градини.