Равностойни и равноправни

Този проект ще позволи на Сдружение „Българко-румънски трансграничен институт за медиация“, нов грантополучател на ТСА, да проведе извънкласни дейности за допълнително обучение по български език за деца билингви, основано на методиката „Педагогическа игрова технология“, с 58 деца на възраст от 5 до 7 години в ДГ „Звънче“, с. Смирненски, и ДГ „Здравец“, с. Глоджево, община Ветово.

Проектът предвижда и провеждането на лятна академия за 40 от най-нуждаещите се деца от двете детски градини. Проектните дейности ще се проведат през учебната година от ноември 2019 г. до юни 2020 г., а лятната академия през месеците юни и юли на 2020 г.