Проект за Лидер-обучител по програма „Заедно в пъстър свят“

С този проект ТСА ще подкрепи един експерт от екипа на Клуб на нестопанските организации – Търговище – обучител по програмата „Заедно в пъстър свят“, за изпълнение на функциите на ментор на екип от обучители по програмата и за оказване на подкрепа на обучителите в тяхното професионално развитие и израстване като обучители по „Заедно в пъстър свят“. Проектът ще допринесе към подготовката на ТСА за стартиране на Националния проект по програмата „Заедно в пъстър свят“ през 2020/22 г., съпътстван от независима оценка на въздействието чрез рандомизирано контролирано проучване.