Проект за Лидер-обучител по програма „Заедно в пъстър свят“ (II)

С този проект, като продължение на дейности от периода 2020/2021, ТСА ще подкрепи един експерт от екипа на Сдружение „Знание“ - Ловеч, обучител по програмата „Заедно в пъстър свят“, за изпълнение на функциите на ментор на екип от обучители по програмата и за оказване на подкрепа на обучителите в тяхното професионално развитие и израстване като обучители по „Заедно в пъстър свят“. Проектът ще допринесе към повишаване капацитета за разпространение на Програмата сред различни аудитории.