Проект "Готови за училище" 2014-2015 год.

"Готови за училище" е инициатива за осигуряване на достъп на децата от бедни общности до ранно образование, започната от фондация „Тръст за социална алтернатива“ и в резултат на проект за рандомизирано контролно проучване, осъществено съвместно със Стратегическия фонд за оценка на въздействието на Световната банка, изследователския институт „Лабораторията за борба с бедността“ и 23 НПО в България. На база на практиката и резултатите от проекта, инициативата „Готови за училище“ цели да осигури важна за формирането на държавните политики информация относно подходите за увеличаване на обхващането и посещаемостта на децата от семейства в неравностойно положение в детските градини, както и да насърчи тяхното пълноценно включване в ранното образование в България.