Превенция чрез ранно детско образование

Предоставяне на предучилищна услуга в общността на 34 деца на възраст 4-6 години, чиито семейства не могат да си позволят да ги запишат в детски градини. Включва лятно училище за усъвършенстване на децата по български език; предучилищната програма по методология Монтесори; участие на родителите; включване в основно училище.