Предаваме нататък

С този проект Клуб Отворено общество-Стара Загора ще разшири внедряването на своята методика Учене с радост в 7 училища в 3 общини – София, Стара Загора и Чирпан. Грантополучателят ще работи с деца на 8 и 9 години, предимно от ромската общност, записани във 2-ри и 3-ти клас – общо около 120.

За да осигури бъдеща устойчивост на внедрената методология за социално-емоционално учене, КООще създаде академичен екип, включващ представители на Нов български университет и Тракийски университет и ще разработи академичен курс за студенти по педагогика и свързаните с нея направления.