От играчки към книги

Предоставяне на общностна предучилищна услуга на децата в Благоевград, чиито семейства не могат да си позволят да ги запишат в детски градини.