Кино ателиета за развитие на социално-емоционални умения

Целта на проекта е да подкрепи „Арте Урбана Колектив“ за осъществяването на инициатива за провеждане на кино ателиета, използвайки европейската програма за кино в училище – CinED, с деца от 1 до 4ти клас (общо 95 деца, предимно от ромски етнос) от основно училище „Неофит Рилски“ в село Дерманци, община Луковит, област Ловеч. Проектните дейности предвиждат провеждане на ателиета за анимационно и игрално кино, подготовка на скриптове за кратки филми, заключително представяне на заснетите от децата филми в края на учебната година в с. Дерманци, както и посещение от страна на учениците в София и участие в Европейски фестивал за младежко кино.

Проектните дейности ще се състоят в периода ноември 2019 – септември 2020 г. Проектът ще даде възможност на децата да развият мотивация за учене, да заобичат изкуството, да развиват творчеството и въображението си, а също и да практикуват умения за изразяване на български език, както и да усвоят важни социално-емоционални умения.

Асоциация „Арте Урбана Колектив“ е регистрирана в София през 2016 г. и е артистичен колектив с опит в организирането на културни събития, фестивали, работилници и други образователни събития, които имат за цел да допринесат за развитието на културна динамика от международен мащаб в България.