Игра за възможности

С този грант ТСА ще подкрепи Сдружение „Знание“ да приложи методиката „Елементът Игра“, разработен от международната Фондация за децата в риск по света (ФДРС), в детска градина „Слънце“, гр. Луковит, и в Народно читалище „Иван Стефанов 1918 г., с. Петревене, община Луковит.

Моделът „Елементът Игра“ е основан на игра, четене на приказки и музика, използване на образователни играчки и материали и насърчаване на интереса и способността на децата да учат чрез игра. Проектът предвижда практически сесии с деца от две групи в детската градина и сесии с една група деца в читалището, провеждани 3 пъти седмично (очаква се да бъдат обхванати около 50 деца), както и провеждане на месечни сесии с родителите (1 група от 25 родители в детската градина и 1 група от 10 родители в читалището), в рамките на които ще бъдат обсъждани теми, свързани с ранното детско развитие, ключовите му етапи, важността на играта и четенето за развитието на потенциала на децата. Дейностите ще се проведат в периода ноември 2019- до септември 2020 г.