Всеки ученик може да бъде отличник

Разработване на цялостни мерки за образователния модел за училищата, които се затрудняват изпълнението на проекта. Подкрепа на вече съществуващата програма и включващ по-голям брой училища на национално ниво.