Terni Zor (Младежка сила): Подкрепа за ромски младежи за равен достъп до висше образование - 2

Подкрепа на 10 ромски студенти: да се подготвят и кандидатстват в университетт през септември 2013 г. за приемане в бакалавърска степен по изкуства. Финансирането обхваща подбора на високопотенциални студенти, частни уроци / уроци за приемните изпити и помощ при навигиране в процеса на кандидатстване. За да се осигури успешно завършване, проектът включва и подкрепа за приети студенти / бенефициенти на SSDID.