Terni zor 5: Всеобхватна подкрепа за ромски за младежи за достъп до висше образование

Terni zor: Всеобхватна подкрепа за ромски за младежи за достъп до висше образование“ е дългогодишна инициатива, чрез която СОРМД се стреми да подкрепи обещаващи ромски младежи, като подобряват достъпа им до качествено образование и възможности за кариерно развитие, за да се изгради ромски елит в България, подготвен да работи в различни области: икономика, социална сфера, образование, наука и др., а всеки млад човек да стане неформален/формален лидери на своята общност. По този начин ще бъде прекъснат цикълът на бедността и ще се допринесе за преодоляването на стереотипите за ромите. Това ще подобри позицията на ромската общност в социалната стълба. Организацията вярва, че това е възможно чрез достъп до качествено образование и възможности за кариерно развитие.

Проектът адресира няколко основни проблема и бариери, свързани с по-ниските нива на записване в университет като: финансови бариери за осигуряване на подготовка/обучение за приемни изпити за университет, липса на самочувствие и мотивация за продължаване в университет, липса на информация сред ромските младежи за университетските процедури за кандидатстване и записване, както и за университетските програми, липса на информация сред ромските студенти за съществуващите възможности за подкрепа и др. СОРМД ще подпомогне около 660 ромски младежи, чрез предоставяне на финансова и друга помощ за приемните изпити в университет, записване и обучение, подкрепа за задължителни държавни изпити и кариерна ориентация, консултантска и друга нефинансова помощ.

Дейностите по проекта ще допринесат за постигане на следните дългосрочни цели:

  • Учениците са добре подготвени за успех в икономика, основана на знанието;
  • Ролевите модели активно търсят и намират начини да подкрепят своите общности.