Стипендиантски фонд за гимназисти

Осигуряване на  стипендии за гимназисти в неравностойно положение, 16 студенти в неравностойно положение от Стара Загора.