Стипендиантски фонд за гимназисти

Осигуряване на  стипендии за гимназисти в неравностойно положение, 42студенти в неравностойно положение от цяла България.