Пътища напред

Разработване на 1) стратегия за образователната програма на Център Амалипе и 2) план за действие за организационно развитие.