Предотвратяване на ранно отпадане от училище

Запишете в училища ученици, които не посещават училище и тези на които им се налага да пътуват до с. Попово. Основните дейности включват осигуряване на обяд, след училищни дейности и ангажиране на родителите чрез модератор на общността.