Образованието е нашето бъдеще

Проектът адресира липсата на качествена подготовка по ключови учебни предмети и по-ниските степени на записване и завършване на гимназия сред ромските ученици в Ботевград и училищата в три села. Програмата предоставя уроци по български език и математика за ученици в 1-8 клас и 11-12 клас, уроците са за ученици, които не говорят български у дома, и уроци за 7 и 12 клас, които се готвят за матурите.