От играчки към книги

С цел предотвратяване на отпадане от училище сред най-бедните деца от ромската махала „Предел” в Благоевград, настоящият проект се фокусира върху подкрепа на 10 ромски деца в предучилищна възраст в смесени детски градини и осигуряване на обществени базирано обучение на деца в 1-6 клас, както и на деца от 9-14 години. Проекта също така включва и родителска програма за обучение на родители на деца, които са в прдучилищна възраст.