Гражданско училище

Проектът се занимава с ниските проценти на завършване на гимназията на ромските ученици и подкрепя възможностите за развитие на лидерски умения, като подкрепя училищните парламенти в две столични училища. Участието в училищните парламенти и дейностите по модела на американския опит ще имат за цел да мотивират учениците в 8-12 клас да продължат образованието си и да завършат гимназияр, и да им помогнат да развият лидерски умения и граждански компетенции.