Бъдеще за всички деца

Проектът е реализиран в 89-то софийско училище и е тестван иновативен подход: насърчаване и подкрепа на учителите да проектират и прилагат интервенции за подобряване на учебната стая и резултатите от обучението, както и посещаемост, завършване на учебния час и академично представяне на учениците в 1-8 клас.