Премълчана история

Настоящият проект цели да повиши обществената информираност и представи Ромското движение за справедливост и спазване на човешките права на тази етническа група чрез документиране на важни исторически събития, състояли се през последния век.

Проектът също така цели да отбележи 50-та годишнина от първата среща на 8-ми апри 1971г. в Лондон на група ромски лидери от 28 страни, чиято цел е обсъждане на ситуацията и бъдещето на ромите на световно ниво. Уникално събитие, което не би било възможно без наличието на визионерите, участвали на срещата. Тогава е поставено и началото на общите усилия за насърчаване на културата и споделяне на ценностите на ромските общности на световно ниво.