Изграждане на капацитет

Проектът подкрепя наемането на главен оперативен директор за подпомагане на разрастващата се организация и да подготви организацията за потенциално разширяване на образователната й програма.