Изграждане капацитета на лидери от гражданския сектор

През последните 4 години ТСА подкрепи 10 обещаващи лидери от гражданския сектор да повишат своите познания за процесите на вземане на решения и изработването на политики на национално и местно ниво.

В рамките на тази успешна практика, ТСА ще осигури финансова подкрепа на двама представители на гражданското общество да се включат предстоящото издание на националната програма „Управленски умения“ 2020/2021г. на Българското училище за политика. Обучението се провежда под формата на серия от четири 4-дневни семинара годишно, и включва теми в стратегически области като образование, здравеопазване, социална политика, съдебна система, местно самоуправление и гражданско участие.