Визия: С цел да се прекъсне порочния кръг на бедността ние се стремим хората в неравностойно положение да постигнат образователни и икономически успехи, което ще допринесе за развитието и просперитета на цялото българско общество.

Мисия: ТСА изпробва и подкрепя иновативни и резултатни подходи, които повишават икономическата независимост и подобряват жизнените перспективи на бедните в България, с фокус върху ромите. За да постигнем това, ценим и подкрепяме принципите на професионализъм, сътрудничество и почтеност в работата с нашите партньори.