Ранното образование е ключово за развитието на деца от уязвими общности

Доказано е, че повишеното участие в ранното образование на децата от бедни и непривилегировани общности оказва значително и дългосрочно влияние върху образователните им резултати и начин на живот. Според Нобеловия лауреат и икономист Джеймс Хекман, има икономическа полза от изравняване на образователните възможности, тъй като неразвитият човешки потенциал обременява икономиката с работна ръка, неподготвена за условията на глобална конкуренция (https://www.youtube.com/watch?v=eDBb28cHLlk). Хекман и други учени твърдят, че всеки долар инвестиран във висококачествено образование в ранна детска възраст произвежда 10% възвращаемост на година.

През последните осем години записването в детска градина в България е нараснало от 73% на 85,5%[i]. Но при децата от уязвими общности се отчитат диспропорционално ниски нива на участие и посещаемост в детска градина. Участието на децата от общностите в неравностойно положение, особено на ромите, е едва 45%[ii]. Често това са децата, които биха имали най-голяма полза от образованието в ранна детска възраст.

В отговор на това предизвикателство Тръстът за социална алтернатива (ТСА) реши да стартира проект „Готови за училище“. С него целим да осигурим важна за формирането на държавни политики информация относно подходите за увеличаване на обхващането и посещаемостта на децата от семейства в неравностойно положение в детските градини, както и да насърчим тяхното пълноценно включване в ранното образование в България. Стратегическият фонд за оценка на въздействието към Световната банка и изследователският институт „Лабораторията за борба с бедността“ (Poverty Action Lab) осъществяват оценка на въздействието, чиято цел е да установи коя от предложените интервенции е икономически най-ефективна. Подобно изследване се извърша за първи път в национален мащаб в цяла източна Европа. Резултатите от изследването се очаква да бъдат публикувани през 2016 година.

За новини и събития, свързани с проекта, следвайте ни на нашата фейсбук страница https://www.facebook.com/GotoviZaUchilishte .


[i] World Bank (2012). Toward an Equal Start: Closing the Early Learning Gap for Roma Children in Eastern Europe.

[ii] Пак там


Проект „Готови за училище 2015–2016“

През първата година на изпълнение на проект „Готови за училище“ установихме силната нужда от продължаващи интервенции, подпомагащи записването и редовното посещение в детска градина на децата от уязвими общности. Благодарение на ефективно управление през 2014-2015 година, успяхме да продължим дейностите по проекта и през 2015-2016 година, но в умален мащаб поради ограниченото финансиране. Научи повече за проект „Готови за училище 2015-2016“


Проект  „Готови за училище 2014–2015“

В края на юни 2014 година в партньорство с 23 местни неправителствени организации, както и с подкрепата на общини и детски градини в 235 населени места из цялата страна, започнахме работа по националния проект „Готови за училище 2014-2015 г.“ Научи повече за проект „Готови за училище 2014-2015 г.“


Проект „Готови за училище 2013–2014“

В периода септември 2013 – юни 2014 година реализирахме пилотен проект сред четири общности с общо 100 деца. Този проект подпомогна разработването на националния проект „Готови за училище 2014-2015 г.“


Дарители

Цялостно финансиране за проект „Готови за училище 2014-2016“ е предоставено от фондация „Америка за България“. Бюджетът на проекта за академични години 2014-2015 и 2015-2016 възлиза на 2.6 милиона лева.  От тези средства, 2 милиона лева представляват грантове и дарения към партньорските организации, които изпълняват проекта, 0.4 милиона са преките разходи на ТСА и 0.2 милиона са непреки разходи.

През есента на 2015 година, ТСА започна да работи за подсигуряване на финансовата устойчивост на компоненти от проекта. Ние вярваме, че стопанският сектор има силен интерес от пълното обхващане на деца в детски градини. Управителите на фирми осъзнават, че проблемите на отпадане от училище започват на доста по-ранен етап от развитието на децата.

ТСА протяга ръка към всички предприемачи, които желаят да помогнат на децата от най-бедните общности в България. За направените дарения изказваме искрени благодарности на:

 experian           

      


Партньорска мрежа

За изпълнение на дейностите по проекта, ТСА си партнира с 23 неправителствени организации в цялата страна. Тези организации формират отношения с кметове и директори, помагат на родителите при записване на децата им в детска градина, следят за редовно посещение и заплащат необходимите суми на градините. Колегите ни също така проведоха информационните беседи и раздаваха ваучери за храна през 2014-2015 година. Доверието, с което се ползват партньорите ни сред обслужваните общности и уважението, което извоюваха от страна на персонала в градините, позволяват бързото разпространение на добри практики и идеи.

Партньорската ни мрежа си изгради традиция да се среща два пъти в годината с цел да обменя опит и да надгражда общата стратегия за постигане на целите ни. По време на последното събиране в гр. София на 25-27 ноември 2015 година, мрежата взе колективно решение да работи за премахване или намаляване на таксите в 5 общини през следващите 3 години.

Имената на партниращите ни организации и сумите на отпуснатото по проекта финансиране можете да намерите в раздел Грантове.


Помагат ни…

За успешното реализиране на подобен мащабен проект са необходими усилията на много, наистина много хора. Ентусиазмът на доброволците и обучителите по проекта вливат свежа енергия в екипа на ТСА, за което сме им безкрайно благодарни.

Паола Пацева е доброволец в ТСА от февруари 2015 година. През 2016 година ѝ предстои да се дипломира със специалност Графичен дизайн към Нов български университет. Поли ни помага с месечния мониторинг и с редица извънредни задачи, като например водене на записки по време на срещите на мрежата; разпределяне, изпращане и отчитане на дарения към партньорките организации; или дизайн на грамоти за награждаване на деца в пролетния ни конкурс за рисунка. „Изключително приятно ми беше да направя дизайна на грамотите за детските градини по проекта. Първо, че ми харесва тази работа и второ, че това е за градините, чиито имена срещах вече месеци наред. Малко се говори за постиженията на градините. А средата и учителите там са едни от най-важните, защото са първите ‘различни от семейството’, които ни показват света. Затова и влагам повече чувство и умиление, когато върша работа по Готови за училище“, споделя Поли.

Петя Данева е доброволец в ТСА от ноември 2015 година. Тя преподава история и география в ПГТХ „Н. Димов“, Пирдоп. Петя има богат опит в работата с младежи и по социални проекти. Тя помага на екипа ни с търсенето на полезна информация в сферата на предучилищното образование – за налични възможности за финансиране на проекти, добри практики и промени в законодателството.

Искаме да благодарим на Христина Велчева, Златина Александрова, Александра Барякова, Камелия Атанасова, Иван Мигленов, Дико Йорданов и Камелия Ценева, които също дариха щедро от времето си в името на ранното образование на децата от уязвими общности.


Телефонна линия за въпроси и нередности

ТСА откри телефонна линия за въпроси и нередности, свързани с проекта.

Може подадете сигнал, като запишете съобщение към нас на +359 2 424 6691.

За да откликнем на Вашия сигнал, Ви молим за:

  • Вашето име и фамилия, и връзката Ви с проекта
  • Кратко описание на въпроса/проблема
  • С кого можем да го обсъдим?
  • Телефон за контакт на това лице (може да сте вие)

Можете да подадете и анонимен сигнал за нередности, но задължително представете валидни доказателства, които да оправдаят започването на разследване на обстоятелствата. Тъй като е невъзможно да се интервюират хората, подали анонимни сигнали за нарушения, в тези случаи ще е по-трудно да се оцени до колко са верни твърденията и следователно, по-малко вероятно да се предизвика разследване.


Как да помогна?

Вашето парично дарение ще даде възможност на някои от най-бедните деца в България да посещават редовно детска градина и да бъдат готови за първия училищен ден. Данни за банковата ни сметка може да  намерите по-долу.

BGN: BG07BGUS91601002307301
USD: BG78BGUS91601102307300
BIC CODE: BGUSBGSF

Българо-американска кредитна банка АД, гр. София
Титуляр на сметката: фондация „Тръст за социална алтернатива“

Детските градини имат постоянна нужда от книжки и играчки. Можете да донесете дарението си в офиса ни в гр. София или в регионалните офиси на нашите партньори (виж карта тук). Ние ще се погрижим те да отидат там, където са най-необходими.

ТСА също търси доброволци за помощ в офисната и административна дейност по управление на проекта. Нашите доброволци могат да се възползват от курсове по английски език в реномирани образователни институции, както и от обучение по Майкрософт Ексел.

Моля изпращайте Вашите въпроси или коментари относно проекта на следния електронен адрес: kindergarten240@tsa-bulgaria.org.


Новини

Бюлетин „Готови за училище“, бр. 4, декември 2016 г.

Бюлетин „Готови за училище“, бр. 3, септември 2016 г.

Бюлетин „Готови за училище“, бр. 2, юни 2016 г.

Бюлетин „Готови за училище“, бр. 1, март 2016 г

Национален конкурс за детска рисунка „Готови за училище!“

Програма за церемония за награждаване на Национален конкурс за детска рисунка „Готови за училище“


Карта

Видео