Намери грантове
Година Грант име и името на организацията Area / Проект Сума
2013

Хемус Велинград – „Ръчни килими Хемус“

Обучение по практически и пазарно ориентирани занаяти за хора в неравностойно положение (с фокус върху помаци и роми) и повишаване заетостта и възможностите за икономически просперитет в слабо-развит район като Западните родопи

Family Economic Success Program / Икономическо развитие и достъп до заетост

BGN 74 330